Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS)044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services044 691 3722
Power interruptions (day)044 606 5000
Power disruptions (after hours)044 606 5000
Fire Station: Enquiries044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects044 606 5000
Water Disruptions (Day)044 606 5000
Emergencies (after hours)044 606 5000
2

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS) 044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services 044 691 3722
Power interruptions (day) 044 606 5000
Power disruptions (after hours) 044 606 5000
Fire Station: Enquiries 044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects 044 606 5000
Water Disruptions (Day) 044 606 5000
Emergencies (after hours) 044 606 5000

PERSVERKLARING: SEEMEEUPARK

News

News

04 October 2019

PERSVERKLARING: SEEMEEUPARK

Mosselbaai-munisipaliteit is bewus van die berigte wat op sosiale media op 1 Oktober versprei is oor Seemeeupark.

Die Munisipaliteit kan nie op hierdie stadium oor die meriete van die aangeleentheid reageer nie aangesien die saak sub judice is en tans deur die Munisipaliteit se versekeraar hanteer word.

Die Munisipaliteit wil egter graag die volgende op rekord plaas:

Verskeie pogings is aangewend om die verslae waarna verwys word in die berigte te verkry maar was tot nog toe sonder enige sukses.

Dit is nie korrek dat sestig (60) gesinne in Oktober 2016 hul huise in die Seemeeupark woonbuurt moes ontruim nie. Daar is wel ‘n bevel vir die ontruiming van nege (9) huise verkry.

Die Munisipaliteit dra nie kennis van enige verdere eiendomme wat op hierdie stadium dringend ontruim moet word nie.

Die huidige situasie ten opsigte van die grondverskuiwing in Seeumeepark word met die nodige erns deur die Munisipaliteit hanteer en die situasie word op ‘n voortdurende basis gemonitor deur geotegniese inginieurs wat deur die Munisipaliteit aangestel is.

Die Munisipaliteit het so vroeg as in 2016 die twee betrokke huiseienaarsverenigings bygestaan met die formulering van ‘n ontruimingsplan indien dit in die toekoms ooit nodig sou wees om uit te voer. Sou ontruiming nodig wees, sal dit deur die onderskeie huiseienaarsverenigings bestuur word.

Die Munisipaliteit neem daarvan kennis dat die sogenaamde bevindinge wat gemaak word in die berigte geensins gebaseer is op enige geotegniese toetse wat uitgevoer is nie. Dit skep die indruk dat die berig eerder op sensasie fokus wat onnodige paniek onder die publiek saai.

In die lig van voormelde is daar op hierdie stadium geen rede tot kommer vir enige lede van die publiek wat op ‘n dringende basis hul eiendomme hoef te ontruim nie. Mosselbaai-munisipaliteit het kundige geotegniese inginieurs wat op ‘n deurlopende basis deur die situasie monitor en die Raad word deurlopend op hoogte gehou.

Dit is betreurenswaardig dat die Munisipaliteit geensins vooraf om kommentaar of inligting genader is nie of ‘n geleentheid gegun is om hul kant van die saak te stel alvorens die berigte geplaas is nie. Die publiek word genooi om in die toekoms met die nodige vrymoedigheid die munisipaliteit vir inligting of kommentaar te kontak by 044 606 5000.