Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS)044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services044 691 3722
Power interruptions (day)044 606 5000
Power disruptions (after hours)044 606 5000
Fire Station: Enquiries044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects044 606 5000
Water Disruptions (Day)044 606 5000
Emergencies (after hours)044 606 5000
2

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS) 044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services 044 691 3722
Power interruptions (day) 044 606 5000
Power disruptions (after hours) 044 606 5000
Fire Station: Enquiries 044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects 044 606 5000
Water Disruptions (Day) 044 606 5000
Emergencies (after hours) 044 606 5000

PRESS RELEASE: WATER RESTRICTIONS RELAXED

News

News

21 January 2020

PRESS RELEASE: WATER RESTRICTIONS RELAXED

WATERBEPERKINGS VERSLAP

Mosselbaai-munisipaliteit bedank inwoners vir die wyse waarop gehoor gegee is aan die streng waterbeperkings.

Mosselbaai-munisipaliteit se uitvoerende burgemeester, Raadsheer Harry Levendal en die munisipale bestuurder, Adv Thys Giliomee het vandag goedkeuring verleen dat die streng waterbeperkings verslap mag word.

Met die mildelike reën wat oor die groter Mosselbaai geval het, is damvlakke aansienlik aangevul en kan die streng waterbeperkings verslap word.

Inwoners word versoek om steeds vrywillig water spaarsamig te gebruik sodat die watervlakke van die damme wat Mosselbaai van drinkwater voorsien, gehandhaaf kan word.

HERBERTSDALE

Verdere goeie nuus is dat die goeie reën die boorgate in Herbertsdale aangevul het en die reservoirs kan weer vanuit die boorgate volgemaak word.

Inwoners van Herbertsdale word versoek om vir nog 'n dag of twee water vir huisgebruik van die watertenks te gaan haal totdat die kraanwater weer na normaal sal terugkeer.

Mosselbaai-munisipaliteit bedank die inwoners van Herbertsdale vir hul vriendelike samewerking onder moeilike omstandighede. Dit blyk ook dat die verdere boorgat wat sowat 8 km buite die dorp gesink word, moontlik goeie water mag lewer. Finale toetse sal steeds gedoen moet word.

Mosselbaai-munisipaliteit sal binnekort die reëlings bekend maak vir 'n dankseggingsdiens vir die milde reën wat in die distrik geval het.

Vrygestel deur die Mosselbaai-munisipaliteit op 20 Januarie om 16:00

 

WATER RESTRICTIONS RELAXED

The Mossel Bay Municipality thanks residents for their response to the strict water restrictions that have been in place for a considerable time.

Mossel Bay Municipality's executive mayor, Alderman Harry Levendal and municipal manager Adv Thys Giliomee today approved that the water restrictions may be relaxed.

Due to the wonderful rain that fell this past weekend, dam levels have been replenished considerably. As at 12 o clock this afternoon, the Wolwedans Dam level was at 68.6%, compared to just more than 43% a week ago.

Note also that more rain is forecast for the rest of the week and all the water from the recent rains have not necessarily reached the various dams.

Residents are requested to continue to voluntarily save water so that the water levels of the dams that supply Mossel Bay with drinking water can be maintained.

HERBERTSDALE

Further good news is that the good rain has replenished the boreholes in Herbertsdale and the reservoirs can, therefore, be filled directly from these boreholes. Residents are nevertheless requested to continue to collect water from the tanks for another day or two before the tap water will return to normal.

Mossel Bay Municipality thanks the residents of Herbertsdale for their friendly cooperation despite difficult circumstances. It also appears that the further borehole, which is being sunk about 8 km outside the town, may well be viable although final tests are still to be done.

Thanksgiving

Mossel Bay Municipality will soon announce the arrangements for a Thanksgiving service for the wonderful rain that has fallen in the district.

Issued by the Mossel Bay Municipality on 20 January at 16:00