Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS)044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services044 691 3722
Power interruptions (day)044 606 5000
Power disruptions (after hours)044 606 5000
Fire Station: Enquiries044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects044 606 5000
Water Disruptions (Day)044 606 5000
Emergencies (after hours)044 606 5000
2

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS) 044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services 044 691 3722
Power interruptions (day) 044 606 5000
Power disruptions (after hours) 044 606 5000
Fire Station: Enquiries 044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects 044 606 5000
Water Disruptions (Day) 044 606 5000
Emergencies (after hours) 044 606 5000

RIOT STATUS REPORT: 08:00 - 14 AUGUST 2014

News

News

14 August 2014

RIOT STATUS REPORT: 08:00 - 14 AUGUST 2014

MOSSEL BAY MUNICIPALITY

RIOTS STATUS REPORT: 08:00 – 14 AUGUSTUS 2014

The situation was again tense early this morning with some stone throwing having occurred at the N2/Dana Bay intersection. The situation is, however, under control and all roads were open. The public is nevertheless requested to exercise caution as the situation remains fluid.

Referring to some media reports that the Municipality agreed to reconnect illegal connections, the Municipality wants to state it categorically that it has not disconnected any of the illegal connections although a notice was issued to certain residents that it planned to take steps against those who persisted with this illegal and highly dangerous practice.

The Mayor addressed the rioters for a second time yesterday and informed them that the Municipality will not act against the illegal connections pending the outcome of discussions with community leaders today.

 

MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT

OPROERSTATUSVERSLAG: 16:30 - 14 AUGUSTUS 2014

Die situasie was weer gespanne vroeg vanoggend en klipgooiery het by die N2/Danabaai-aansluiting voorgekom. Die situasie is egter onder beheer, en alle paaie is oop. Die publiek word nietemin gemaan om versigtigheid aan die dag te lê aangesien die situasie vloeibaar is.

Met verwysing na sommige mediaberigte dat die Munisipaliteit ingestem het om onwettige elektriese aansluitings te herkonnekteer, wil die Munisipaliteit dit kategories stel dat dit geen onwettige konneksies ontkoppel het nie. ‘n Kennisgewing is wel aan sekere inwoners uitgereik dat die Munisipaliteit van voornemens is om stappe te neem teen diegene wat voortgaan met hierdie onwettige en hoogs gevaarlike praktyk.

Die Burgemeester het die betogers vir ‘n tweede keer gister toegespreek, en hulle meegedeel dat die Munisipaliteit optrede sal terughou in die lig van samesprekings wat vandag gevoer sal word.